Vertrouwen

9 van de 9 berichten
Staat van het Onderwijs 2019

De Onderwijsinspectie benoemt in haar vandaag gepubliceerde ‘Staat van het Onderwijs 2019’ een aantal belangrijke aandachtspunten. De kern: het stelsel voor het funderend onderwijs piept en kraakt, waardoor de toegevoegde waarde van de onderwijssector voor de samenleving onder druk komt te staan. Waar schort het aan en wat is eraan te doen?

Vrijheid maakt angstig en angst maakt onvrij
door Claudia Smit

De roep om professionele vrijheid klinkt luid. Maar stel je een school of schoolbestuur voor waar elke professional op basis van zijn eigen bekwaamheid naar zijn eigen professionele inzicht kan handelen. Ideaal? In college 1 van de collegereeks over de psychologie van de school boden André Wierdsma en Damiaan Denys verheldering en stof voor reflectie.

We hebben het graag met elkaar over vertrouwen. Vrijwel dagelijks is het onderwerp van gesprek. Vertrouwen willen we immers allemaal wel. Maar wat krijg je dan eigenlijk? Dat lijkt afhankelijk van wie je het vraagt.

Middenmanagers: helden in het midden. Als leemlaag essentieel voor het goed functioneren van organisaties. We kunnen niet zonder. Nog niet althans. Maar over enige tijd zijn ze wel verdwenen. Wat nu? Moeten middenmanagers op zoek naar een andere baan?

Vertrouwen heeft geen begin of eind, het kan in contact met anderen hooguit toe- of afnemen, is een conclusie van ons tweede gesprek in de serie De vertrouwensdialoog. In anderhalf uur en een waterval aan woorden, beelden en belevingen, vertelt een docent over innerlijk en geleend vertrouwen en de invloed van routines in dit geheel.

In deze eerste aflevering van De vertrouwensdialoog deelt een bestuurder zijn ervaringen met vertrouwen. Zijn overtuiging: vertrouwen moet eigenlijk moet gaan “over verbinding leggen, verantwoording afleggen en gezien worden.”

Er wordt vaak gesproken over vertrouwen. We hebben het er allemaal weleens over. Maar wat bedoelen we ermee? Vertrouwen blijft een fragiel en complex begrip, dat op verschillende manieren wordt gebruikt en gedefinieerd.

door Claudia Smit

Eind 2014 riep Sander Dekker Nederland op om mee te denken over de inhoud van het onderwijs van de toekomst. Aanleiding voor een betoog over verantwoordelijkheid en vertrouwen.

In het onderwijsbestuur, het onderwijsmanagement en de dagelijkse praktijk wordt steeds vaker gesproken over vertrouwen. Op alle niveaus is er behoefte aan. Niet zonder reden: vertrouwen doet ertoe!