Vernieuwde whitepapers over bestuurlijke kwaliteitszorg in het PO en VO

Onze whitepapers over bestuurlijke zorg voor kwaliteit zijn vernieuwd. De herziene whitepapers voor PO en VO gaan allereerst in op de vraag waarom de aandacht voor bestuurlijke kwaliteitszorg actueel is. De auteurs kijken naar drie factoren die hierbij een rol spelen: het vernieuwde onderzoekskader van de inspectie en de aanscherpingen ervan in 2022 en 2023, een advies van de Onderwijsraad en de verschillende manieren waarop besturen gepositioneerd zijn.

In het onderzoekskader van 2021 heeft de inspectie een nadrukkelijker scheiding aangebracht tussen de verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg op bestuurs- en schoolniveau. Dit is vertaald in een eigen kwaliteitsgebied voor schoolbesturen: Besturing, kwaliteitszorg en ambitie (BKA). Daarmee staan bestuurders voor de opdracht om de bestuurlijke kwaliteitszorg in hun eigen context vorm te geven. De drie standaarden binnen het eigen kwaliteitsgebied – Visie, ambitie en doelen (BKA1), Uitvoering en kwaliteitscultuur (BKA2), en Evaluatie, verantwoording en dialoog (BKA3) – worden in de whitepapers nader toegelicht.

Vitaal systeem

Het feit dat het onderzoekskader schoolbestuurders heel nadrukkelijk aanspreekt op hun verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit, roept de vraag op welke instrumenten een bestuur kan inzetten om zijn rol te nemen en de goede dingen te doen. De whitepapers bieden een perspectief op goed bestuurlijk handelen op het terrein van kwaliteitszorg in de vorm van een denkkader. Dit kader wordt verder uitgewerkt in een vitaal systeem met alle elementen voor bestuurlijke kwaliteitszorg.

Op maat

Elk schoolbestuur staat voor de taak om een goed systeem voor bestuurlijke kwaliteitszorg te ontwerpen. Hoewel in de whitepapers is uitgewerkt waarin een goede systematiek allemaal voorziet, is er geen universeel systeem dat voor elk bestuur geschikt is. Daarvoor zijn de verschillen in context en organisatie tussen schoolbesturen te groot. De whitepapers sluiten daarom af met een globale fasering die een bestuur kan doorlopen om een systematiek op maat te ontwerpen.

Gratis downloads

Bent u geïnteresseerd? Download dan gratis de whitepaper Bestuurlijke zorg voor kwaliteit in het primair onderwijs en de whitepaper Bestuurlijke zorg voor kwaliteit in het voortgezet onderwijs.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.