Nieuwe whitepaper bestuurlijke kwaliteitszorg in het PO

Schoolbesturen worden steeds vaker aangesproken op onderwijskwaliteit. Intern door bijvoorbeeld schoolleiders of leden van de (G)MR. Maar ook extern, door ouders, samenwerkingsverbanden en natuurlijk de inspectie. Genoeg reden voor bestuurders om de onderwijskwaliteit bewuster aan te sturen. In deze nieuwe whitepaper verkennen we hoe ze dat het beste zouden kunnen doen.

De whitepaper gaat allereerst in op de vraag waarom de aandacht voor bestuurlijke kwaliteitszorg actueel is. De auteurs kijken naar drie factoren die hierbij een rol spelen: het vernieuwde onderzoekskader van de inspectie, een recent advies van de Onderwijsraad en de verschillende manieren waarop besturen gepositioneerd zijn.

Eigen kwaliteitsgebied

In het nieuwe onderzoekskader van 2021 heeft de inspectie een nadrukkelijker scheiding aangebracht tussen de verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg op bestuurs- en schoolniveau. Dit is vertaald in een eigen kwaliteitsgebied voor schoolbesturen: Besturing, kwaliteitszorg en ambitie (BKA). Daarmee staan bestuurders voor de opdracht om de bestuurlijke kwaliteitszorg in hun eigen context vorm te geven. De drie standaarden binnen het eigen kwaliteitsgebied – Visie, ambitie en doelen (BKA1), Uitvoering en kwaliteitscultuur (BKA2), en Evaluatie, verantwoording en dialoog (BKA3) – worden in de whitepaper nader toegelicht.

Levendig systeem

Het gegeven dat de inspectie schoolbestuurders nu heel expliciet aanspreekt op hun verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit, roept de vraag op welke instrumenten een bestuur kan inzetten om haar rol te nemen en de goede dingen te doen? De whitepaper biedt een perspectief op goed bestuurlijk handelen op het terrein van kwaliteitszorg in de vorm van een denkkader. Dit kader wordt verder uitgewerkt in een levendig systeem met alle elementen voor bestuurlijke kwaliteitszorg.

Op maat

Elk schoolbestuur staat voor de taak om een goed systeem voor bestuurlijke kwaliteitszorg te ontwerpen. Hoewel in de whitepaper is uitgewerkt waarin een goede systematiek allemaal voorziet, is er geen universeel systeem dat voor elk bestuur geschikt is. Daarvoor zijn de verschillen in context en organisatie tussen schoolbesturen te groot. De whitepaper sluit daarom af met een globale fasering die een bestuur kan doorlopen om een systematiek op maat te ontwerpen.

Gratis download

Bent u geïnteresseerd? Meer informatie over de whitepaper en een gratis download vindt u hier.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.