Basisleergang Kwaliteitszorg in het VO (voorjaar 2025)

Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

Zicht en grip op onderwijskwaliteit zijn belangrijke aandachtspunten, op bestuurlijk en op schoolniveau. Kwaliteitsverbetering vraagt veel meer dan kennis van de data. Waardoor wordt de onderwijskwaliteit nou echt beïnvloed? Hoe ontwikkel je met elkaar, vanuit visie en ambities, een systeem van kwaliteitsontwikkeling dat recht doet aan die visie? En dat bijdraagt aan een op leren en verbeteren gerichte kwaliteitscultuur. Hoe zorg je dat de uitvoering van het kwaliteitsbeleid aansluit bij de wettelijke kaders? Hoe monitor je de ontwikkeling van de eigen ambities?

Al deze vragen komen aan de orde in de basisleergang Kwaliteitszorg in het VO. Vanuit onze inhoudelijke kennis, de kracht van ontmoeting, het samen vergroten van inzicht en het met elkaar ontwikkelen. De basisleergang geeft inzicht in het herziene toezichtkader van de onderwijsinspectie (uit 2021) en verbindt dit met nieuwe zienswijzen, kennis en vaardigheden en een attitude om impactvol te zijn en blijven.

Voor wie?

In het voortgezet onderwijs is kwaliteitszorg op bestuurs- en/of schoolniveau vaak belegd bij specifiek daarvoor aangestelde (beleids)medewerkers. Ook kan het een taak zijn van de schoolleider of een andere leidinggevende. Soms zien we dat een docent wordt gevraagd het kwaliteitsbeleid onder zijn of haar hoede te nemen, of deel uit te maken van een kwaliteitsteam.

Het maakt  niet uit hoe het bij jullie is geregeld. Ben jij (mede) verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg in jouw organisatie, dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan deze basisleergang! En als je dat samen met een collega doet, heb je meer draagkracht om de opgedane kennis en vaardigheden in jouw onderwijspraktijk in te zetten.

Wat kun je verwachten?

De basisleergang Kwaliteitszorg in het VO bestaat in ieder geval uit onderstaande onderdelen. Deze opsomming is niet uitputtend, maar geeft wel een realistisch beeld van wat je kunt verwachten. We volgen in de leergang grofweg de verschillende elementen uit het onderzoekskader van de inspectie:‘visie, ambitie en doelen’, ‘uitvoering en kwaliteitscultuur’ en ‘evaluatie, verantwoording en dialoog’

  • Onderwijskwaliteit: definities en denkmodellen.
  • Verbinding van strategische beleidsplannen, schoolplannen en jaarplannen met elkaar en met kwaliteitszorg. Handvatten om de kwaliteit en bruikbaarheid van deze plannen te vergroten.
  • Wettelijke eisen op het gebied van onderwijskwaliteit, uitleg van de diverse kernstandaarden; valkuilen en succesfactoren.
  • De verschillende rollen van de kwaliteitsmedewerker c.q. het kwaliteitsteam.
  • Contracteren vanuit jouw positie, rol en verantwoordelijkheid.
  • Kwaliteitszorg is van iedereen; hoe kun je anderen meenemen in kwaliteitsontwikkeling?
  • Kwaliteitscultuur: begripsverkenning, jouw invloed erop (en op de ontwikkeling ervan).
  • Onderzoeksmatig werken aan kwaliteitsontwikkeling.
  • Evaluatie, verantwoording en dialoog: inrichting, succesfactoren, belemmeringen.

Werkwijze

De basisleergang Kwaliteitszorg in het VO bestaat uit vier intensieve bijeenkomsten van een dag. Daarin besteden we niet alleen aandacht aan de theorie, maar geven we ook ruim baan aan de praktijk. We putten zowel uit de ruime praktijkervaring van de docenten als de leervragen en praktijkvoorbeelden van de deelnemers.

Waarom B&T?

B&T begeleidt al jarenlang onderwijsorganisaties bij de inrichting van hun kwaliteitsmanagement. Wij doen dit vanuit een uitgesproken visie op kwaliteitszorg in het onderwijs. Daarover schreven wij het boek Kwaliteitszorg heeft een geest!? en de opvolger De geest uit de fles, van bureaucratie naar bezieling. Ook publiceerden wij een whitepaper over bestuurlijke zorg voor kwaliteit in het voortgezet onderwijs.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd maar heb je nog vragen? Neem dan contact op met een van de docenten. Ben je benieuwd hoe oud-deelnemers de leergang hebben ervaren? Klik dan op onderstaande button.
Wij bieden ook de verdiepende leergang Kwaliteit en ambitie in het VO aan.