Dashboard Qschool

Maak de ontwikkeling van tevredenheid zichtbaar

B&T heeft samen met Onderwijs Innovatie Groep (OIG) het dashboard Qschool ontwikkeld. Hiermee kunnen bestuurders, bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers en andere stafmedewerkers dynamisch de uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken bekijken en analyseren. Ze kunnen selecties van scholen maken, inzoomen op specifieke scholen, focussen op thema’s en scholen daarop met elkaar vergelijken. Hierdoor kun je gemakkelijk met elkaar de uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken bespreken.

Na een tevredenheidsonderzoek in Qschool kunnen besturen de data inlezen in het dashboard Qschool. Daarop zie je onder andere of scholen op de thema’s uit het onderzoek vooruit of achteruit zijn gegaan vergeleken met eerder onderzoek (trendbenchmark). En of de tevredenheid op de scholen boven of onder het bestuurlijke gemiddelde ligt (interne benchmark).

Besturen die met het dashboard werken, noemen deze voordelen:

  • Met het dashboard is de ontwikkeling van de tevredenheid in één oogopslag zichtbaar.
  • Het dashboard is dynamisch, je kunt echt met de cijfers aan de slag gaan.
  • Het hele onderzoek wordt effectiever. Met een paar simpele kliks heb je de belangrijkste uitkomsten in beeld en je kunt opvallende trends zien.
  • Interessant zijn de onderliggende verschillen tussen de scholen. Daarover kun je vervolgens gerichte vragen stellen. 

Kosten

Bij een licentie voor Qschool kan een bestuur ook een licentie voor het dashboard aanschaffen. De resultaten van het tevredenheidsonderzoek worden ingelezen en zijn beschikbaar voor analyse voor een periode van twee jaar. Het dashboard Qschool kost per onderzoek € 1.250,- per bestuur + € 100,- per school/vestiging. Voor een bestuur met bijvoorbeeld 7 scholen/vestigingen kost het dashboard € 1.250,- + € 700,- = € 1.950,- (alle prijzen zijn exclusief btw).

Wil je meer weten?

Heb je interesse in het dashboard Qschool, neem dan contact met ons op via 088 – 20 51 678 of qschool@vbent.org. Binnen Qschool is ook een aanvullende module beschikbaar voor (V)SO-leerlingen: Qschool (V)SO+.

Gerelateerd nieuws

Dynamisch online dashboard vergroot opbrengsten tevredenheidsonderzoek

Schoolbesturen die voor hun kwaliteitsonderzoeken gebruikmaken van B&T’s Qschool, kunnen sinds kort kiezen voor een speciaal online dashboard. De ontwikkeling van de tevredenheid wordt hierin visueel direct inzichtelijk gemaakt. “Dankzij het dashboard hebben we veel meer uit ons driejaarlijks onderzoek gehaald.”

Tevredenheidsonderzoek in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs hebben dit jaar tot 1 juli 2022 de tijd om de gegevens over leerlingtevredenheid en sociale veiligheid aan te leveren bij de inspectie. Voor leerlingen in het (V)SO is er de onderzoeksmodule Qschool (V)SO+. Met als nieuw onderdeel: een vragenlijst voor VSO-Arbeid.