Tevredenheidsonderzoek

Dashboard Qschool: visuele tool maakt de ontwikkeling van de tevredenheid direct inzichtelijk

B&T heeft in samenwerking met partner Onderwijs Innovatie Groep (OIG) het dashboard Qschool ontwikkeld. Het biedt bestuurders, bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers en andere stafmedewerkers de mogelijkheid om dynamisch de uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken te bekijken en te analyseren. Ze kunnen selecties van scholen maken, inzoomen op specifieke scholen, focussen op thema’s en scholen daarop met elkaar vergelijken. Met het dashboard wil B&T de dialoog over de uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken stimuleren.

Na afloop van het tevredenheidsonderzoek in Qschool hebben besturen de mogelijkheid om de data in te lezen in het dashboard Qschool. Het dashboard geeft onder andere weer of scholen in tevredenheid op de thema’s uit het onderzoek vooruit of achteruit zijn gegaan, vergeleken met eerder onderzoek (trendbenchmark). En of de tevredenheid op de scholen boven of onder het bestuurlijke gemiddelde ligt (interne benchmark).

Besturen die met het dashboard werken, benoemen onder andere de volgende voordelen:

  • Met het dashboard is de ontwikkeling van de tevredenheid in één oogopslag zichtbaar.
  • Het dashboard is dynamisch, u kunt echt met de cijfers aan de slag gaan.
  • Het vergroot de effectiviteit van het hele onderzoek. Met een paar simpele kliks heeft u de belangrijkste uitkomsten in beeld. U kunt de opvallende trends waarnemen.
  • Interessant zijn de onderliggende verschillen tussen de scholen. Daarover kunt u vervolgens gerichte vragen stellen. 

Prijzen dashboard Qschool

Bij een licentie op Qschool kan een bestuur ook een licentie voor het dashboard aanschaffen. De resultaten van het tevredenheidsonderzoek worden ingelezen en zijn beschikbaar voor analyse voor een periode van twee jaar. Voor de inzet van het dashboard Qschool worden kosten gerekend per onderzoek: €1.250,- per bestuur + €100,- per school/vestiging. Voor een bestuur met bijvoorbeeld 7 scholen/vestigingen kost het dashboard €1.250,- + €700,- = €1.950,- (alle vermelde prijzen zijn exclusief btw).

Meer weten?

Heeft u interesse in het dashboard Qschool, neem dan contact met ons op via 088 – 20 51 678 of qschool@vbent.org. Binnen Qschool is overigens ook een aanvullende module beschikbaar voor (V)SO-leerlingen: Qschool (V)SO+.

Gerelateerd nieuws

LAKS-monitor via Qschool nu jaarlijks

De LAKS-monitor, het tevredenheidsonderzoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, kan vanaf dit schooljaar jaarlijks worden ingezet. De monitor is sinds vorig schooljaar ook af te nemen via Qschool, B&T’s instrument voor kwaliteitsonderzoek in het onderwijs.

30
nov
Dynamisch online dashboard vergroot opbrengsten tevredenheidsonderzoek

Schoolbesturen die voor hun kwaliteitsonderzoeken gebruikmaken van B&T’s Qschool, kunnen sinds kort kiezen voor een speciaal online dashboard. De ontwikkeling van de tevredenheid wordt hierin visueel direct inzichtelijk gemaakt. “Dankzij het dashboard hebben we veel meer uit ons driejaarlijks onderzoek gehaald.”

27
okt
Tevredenheidsonderzoek in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs hebben dit jaar tot 1 juli 2022 de tijd om de gegevens over leerlingtevredenheid en sociale veiligheid aan te leveren bij de inspectie. Voor leerlingen in het (V)SO is er de onderzoeksmodule Qschool (V)SO+. Met als nieuw onderdeel: een vragenlijst voor VSO-Arbeid.

03
mrt