B&T en OIG gaan nauwer samenwerken

B&T en Onderwijs Innovatie Groep (OIG) breiden hun samenwerking uit. Qschool, B&T’s instrument voor strategisch tevredenheidsonderzoek in het onderwijs, gaat volledig draaien op de software van OIG. Zo zorgen we ervoor dat alle scholen en besturen die gebruikmaken van Qschool altijd profiteren van de voordelen van de meest actuele technologie.

De overstap naar het platform van OIG start in september en vindt gefaseerd plaats. Eerst voor het primair onderwijs, daarna volgen al snel het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Momenteel wordt er intern uitgebreid getest. Ook zijn we op zoek naar deelnemers voor een pilot (zie het kader elders op deze pagina).

Strategisch advies

B&T en OIG versterken elkaar doordat ze beide specifiek voor de onderwijssector werken. Dankzij de nauwere samenwerking kunnen opdrachtgevers van B&T altijd rekenen op de up-to-date technische knowhow en datagedreven technologie van OIG. Door het technische deel bij OIG te beleggen, kan B&T zich meer richten op de inhoudelijke begeleiding van tevredenheidsonderzoeken en het strategisch advies daaromheen.

Dashboard Qschool

B&T en OIG werken al enige jaren samen. Vorig jaar presenteerden we het gezamenlijk ontwikkelde online dashboard Qschool. Dit biedt bestuurders, bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers en andere stafmedewerkers de mogelijkheid om dynamisch de uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken te bekijken en te analyseren. Ze kunnen selecties van scholen maken, inzoomen op specifieke scholen, focussen op thema’s en scholen daarop met elkaar vergelijken. Met het dashboard wil B&T de dialoog over de uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken stimuleren.

Benchmarks

Na afloop van het tevredenheidsonderzoek in Qschool hebben besturen de mogelijkheid om de data in te lezen in het dashboard Qschool. Het dashboard geeft onder andere weer of scholen in tevredenheid op de thema’s uit het onderzoek vooruit of achteruit zijn gegaan, vergeleken met eerder onderzoek (trendbenchmark). En of de tevredenheid op de scholen boven of onder het bestuurlijke gemiddelde ligt (interne benchmark).

Inmiddels maken al 12 besturen en 151 scholen gebruik van het dashboard. Eén daarvan is KPO Roosendaal. Bestuurder Kees Mens is heel positief, zoals te lezen in dit interview.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over tevredenheidsonderzoek via Qschool, de voordelen van het dashboard of de inzet van extra begeleidingsmogelijkheden? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs. Hier vindt u meer informatie over de mogelijkheden die B&T biedt om feedback op onderwijskwaliteit te verzamelen.

Doe mee aan onze pilot!
Om de migratie van Qschool naar de software van OIG straks soepel te laten verlopen, zijn wij een pilot gestart. Hiervoor zoeken we nog besturen die dit schooljaar een tevredenheidsonderzoek willen doen onder leerlingen, ouders, medewerkers en/of leidinggevenden. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Gabriëlle Hoolwerf.


Op de foto: algemeen directeur van B&T Hans van Willegen (links) en Kim Schut van OIG tekenen de samenwerkingsovereenkomst

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.