PO

4 van de 44 berichten
door Claudia Smit

Niet alle taken en rollen die intern begeleiders op zich nemen, horen ook werkelijk op hun bordje thuis. Als leerkrachten vakbekwamer worden en taken en functies op een andere manier worden gebundeld, kan de ib’er zich richten op zijn kerntaken. Daarbij moet de ib’er ook bij zichzelf te rade gaan.

door Gabriëlle Hoolwerf

Verscheidene landelijke ontwikkelingen leiden tot een toenemende harmonisatie van jeugdvoorzieningen. Allereerst de gestage vergroting van de arbeidsparticipatie van vrouwen de afgelopen decennia: een belangrijke stimulans voor een toenemend beroep op kinderopvang. De overheid volgde de trend. Ze ging kinderopvang steeds meer beschouwen als een maatschappelijk belang en trof ook financiële maatregelen om het gebruik te […]

door Tijmen Bolk

Eens in de zoveel tijd evalueert vrijwel iedere school of onderwijsorganisatie. Helaas verzandt evalueren in de praktijk nogal eens in een rituele dans. Hoe kunt u meer halen uit een evaluatie in tijden waarin opbrengstgericht werken het adagium is?

door Claudia Smit

Hoe word je een ‘zeer effectieve school’? Dat was de centrale vraag tijdens de masterclass van dr. Jay Marino op vrijdag 24 september 2010.