PO

5 van de 45 berichten

Regionale mobiliteit: een antwoord op krimp

 door  Claudia Smit

Vrijwel heel Nederland krijgt de komende jaren te maken met bevolkingskrimp. Voor het onderwijs betekent dat in de eerste plaats: dalende leerlingenaantallen. Met gevolgen voor de bekostiging en werkgelegenheid. Samenwerking en personeelsmobiliteit kunnen wellicht een antwoord bieden.

Een goede ib’er maakt zichzelf overbodig

 door  Claudia Smit

Niet alle taken en rollen die intern begeleiders op zich nemen, horen ook werkelijk op hun bordje thuis. Als leerkrachten vakbekwamer worden en taken en functies op een andere manier worden gebundeld, kan de ib’er zich richten op zijn kerntaken. Daarbij moet de ib’er ook bij zichzelf te rade gaan.

Harmonisatie jeugdvoorzieningen start met dialoog

 door  Gabriëlle Hoolwerf, Mariët van den Berg

Verscheidene landelijke ontwikkelingen leiden tot een toenemende harmonisatie van jeugdvoorzieningen. Allereerst de gestage vergroting van de arbeidsparticipatie van vrouwen de afgelopen decennia: een belangrijke stimulans voor een toenemend beroep op kinderopvang. De overheid volgde de trend. Ze ging kinderopvang steeds meer beschouwen als een maatschappelijk belang en trof ook financiële maatregelen om het gebruik te […]

Zinvol evalueren

 door  Tijmen Bolk

Eens in de zoveel tijd evalueert vrijwel iedere school of onderwijsorganisatie. Helaas verzandt evalueren in de praktijk nogal eens in een rituele dans. Hoe kunt u meer halen uit een evaluatie in tijden waarin opbrengstgericht werken het adagium is?

Jay Marino inspireert en overtuigt tijdens drukbezochte masterclass

 door  Claudia Smit

Hoe word je een ‘zeer effectieve school’? Dat was de centrale vraag tijdens de masterclass van dr. Jay Marino op vrijdag 24 september 2010.