PO

10 van de 45 berichten

Vertrouwen in het onderwijs

 door  Hans van Willegen

Wat zijn de plannen van de regering voor het funderend onderwijs? Hoe hangen ze samen? Wat is hun betekenis? En dragen zij bij aan het leren van leerlingen?

Zojuist verschenen: whitepaper over kwaliteitsmanagement

Het rendementsdenken in het onderwijs heeft haar hoogtijdagen gehad en er lijkt meer ruimte te komen voor andere waarden. Daarom is het nodig vanuit een ander perspectief naar kwaliteit te kijken. Ons nieuwste whitepaper biedt daarvoor de handvatten.

Tevredenheidsonderzoek bij leerlingen middenbouw PO

 door  Claudia Smit

Scholen zijn er in de eerste plaats voor hun leerlingen. Geen wonder dat we waarde hechten aan hun mening. Met de nieuwe module Kwaliteitsvragenlijst PO+ doet u vanaf nu ook eenvoudig onderzoek onder leerlingen in de middenbouw van het primair onderwijs.

Een uitdaging tot krachtenbundeling

In deze net verschenen notitie vindt u alle informatie om tot een gezamenlijke regionale visie en goede inrichting van het onderwijs aan nieuwkomers te komen.

Tevredenheidsonderzoek onder leerlingen in de middenbouw PO

 door  Martine Fuite

Nagenoeg alle besturen en scholen in het PO gebruiken tevredenheidsvragenlijsten onder ouders, leerlingen, medewerkers en management. Het is gebruikelijk om alleen de oudste groepen leerlingen in de school te bevragen. Maar ook jongere leerlingen hebben natuurlijk een mening.

Schoolbesturen De Basis en Primus samen verder in holding

Veel schoolbesturen fuseren om de gevolgen van krimp het hoofd te bieden. Dat was ook de insteek van Onderwijsgroep Primus en Scholennetwerk De Basis in Friesland. De uitkomst is een holding. “Deze oplossing biedt veel voordelen.”

Onderwijs aan nieuwkomers

 door  Martine Fuite

Aan de instroom van nieuwkomers in Nederland lijkt vooralsnog geen einde te komen. Onder hen veel – leerplichtige – kinderen. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan hen rust in belangrijke mate op de schouders van scholen en hun besturen. Alleen in gezamenlijkheid kan daar een goede invulling aan gegeven worden.

Ondernemend leren: aan de slag met zelfregulatie

 door  Claudia Smit

Zelfregulatie, gepersonaliseerd leren, differentiatie, 21ste-eeuwse vaardigheden… het onderwijs kan er niet meer omheen. Begrippen die onderwijsprofessionals richting geven voor de toekomst. Maar hoe dat alles te implementeren in de klas? Dát is een vraag waarop menig leraar een concreet antwoord schuldig moet blijven.

‘Schoolplan op één poster’

Een schoolplan, is dat niet zo’n lijvig boekwerk dat ligt te verstoffen in een bureaula? Niet als het aan B&T ligt. ‘Schoolplan op één poster’ is een nieuw format om doelstellingen efficiënter en sneller te realiseren. VO- en PO-besturen zijn enthousiast.

Verbeter de feedback van jonge leerlingen

 door  Martine Fuite

B&T gaat onderzoeken hoe vragenlijsten voor tevredenheidsonderzoeken geschikt kunnen worden gemaakt voor jonge leerlingen en zoekt basisscholen die willen meewerken aan een pilot.