Professionalisering audits, reviews en visitaties

Trainingen en workshops

De B&T academie heeft een uitgebreid aanbod trainingen en masterclasses over auditeren, reviewen en visiteren. De (in company) trainingen zijn geschikt voor een brede doelgroep onderwijsprofessionals: medewerkers kwaliteitszorg of beleidsmedewerkers kwaliteit/onderwijs, schoolleiders, bestuurders en ib’ers. Maar ook voor leerkrachten die een rol hebben of willen vervullen in het systeem voor reflectie binnen hun organisatie. 

In onze trainingen besteden we niet alleen aandacht aan de theorie, maar geven we juist ook ruim baan aan de praktijk. Tussen de bijeenkomsten door werk je samen met andere deelnemers aan praktijkopdrachten. Afhankelijk van de gekozen reflectiesystematiek en de duur van de training stellen wij een programma samen waarbij aandacht is voor de inrichting, uitvoering en evaluatie van een eigen oefenaudit, -visitatie of -review.

Aanbod

Het opleidingsaanbod van de B&T academie op het vlak van audits, reviews en visitaties bestaat uit:

 • Leergang Audits, reviews en visitaties in het onderwijs (6 dagen)
 • Leergang Audits (6 dagen)
 • Leergang Reviews (6 dagen)
 • Leergang Visitaties (6 dagen)
 • Masterclass Visiteren, auditeren of reviewen (1 dag)
 • Workshop Het goede gesprek voeren (1 dag)
 • Workshop De kunst van reflecteren (1 dag)
 • In company trajecten op maat

Ontwerpprincipes

Op basis van ons denkkader over onderwijskwaliteit maken we een helder onderscheid tussen de diverse vormen van reflectie. Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillen tussen de audit, review en visitatie. In onze trainingen hanteren we de volgende ontwerpprincipes:

 • We nodigen deelnemers uit om de beoogde opbrengsten van het systeem van reflectie binnen hun organisatie samen met hun bestuurder(s) expliciet te maken.
 • Deelnemers werken op basis van hun leervragen in leerteams samen aan de (door)ontwikkeling van het systeem van reflectie in hun eigen organisatie en hun rol daarbinnen. 
 • Om goed te kunnen reflecteren op onderwijskwaliteit is het noodzakelijk om een goed beeld te hebben bij wat hieronder wordt verstaan. Door de inspectie, maar ook door het eigen bestuur en de aan het systeem voor reflectie deelnemende scholen. Tijdens de trainingen besteden we dan ook aandacht aan het onderzoekskader van de inspectie, de deugdelijkheidseisen en eigen ambities voor kwaliteit. En hoe je hiernaar kunt kijken en welke rol een systeem van reflectie hierin kan vervullen. 
 • Gespreks- en observatievaardigheden zijn van groot belang voor de organisatie van een goede reflectie. Daarom besteden we hier tijdens de trainingen uitgebreid aandacht aan. 
 • Soms zetten we gastsprekers in. Zij brengen relevante perspectieven van buiten in en inspireren de deelnemers om op een andere manier naar hun eigen praktijk te kijken.

Herregistratie

Wij hebben nauw contact met het Schoolleidersregister en ruime ervaring met het aanbieden van gecertificeerde opleidingen die bijdragen aan de herregistratie van schoolleiders. Onze leergang Audits, reviews en visitatie in het onderwijs is gecertificeerd door het schoolleidersregister en heeft een waarde van 50 punten. De totale studiebelasting van deze leergang is 120 uur. Ook de leergang Audits, de leergang Reviews en de leergang Visitaties zijn gecertificeerd; deze hebben elk een waarde van 45 punten. De studiebelasting van deze leergangen is 106 uur.

Geïnteresseerd?

Op zoek naar een passend aanbod voor jezelf of jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuws

Scholengroep Veluwezoom werkt met reviewtraining aan duurzame onderwijs­ontwikkeling

Scholengroep Veluwezoom heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in kwaliteitsontwikkeling en gezamenlijke groei. Eind 2021 was de organisatie toe aan een volgende stap en benaderde B&T om een reviewtraining te organiseren.

‘Er is veel ruimte voor individuele leervragen’

“De docenten zijn heel kundig en ze hadden een heel afwisselend programma samengesteld.” Aan het woord is Monique Boer, deelnemer aan de Leergang audits, reviews en visitaties van de B&T academie.