Onderwijskwaliteit

Professionalisering op het vlak van audits, reviews en visitaties

De B&T academie heeft een uitgebreid aanbod trainingen en masterclasses over auditeren, reviewen en visiteren. De (in company) trainingen zijn geschikt voor een brede doelgroep onderwijsprofessionals: medewerkers kwaliteitszorg of beleidsmedewerkers kwaliteit/onderwijs, schoolleiders, bestuurders en ib’ers. Maar ook voor leerkrachten die een rol hebben of willen vervullen in het systeem voor reflectie binnen hun organisatie. 

In onze trainingen besteden we niet alleen aandacht aan de theorie, maar geven we juist ook ruim baan aan de praktijk. Tussen de bijeenkomsten door werkt u samen met andere deelnemers aan praktijkopdrachten. Afhankelijk van de gekozen reflectiesystematiek en de duur van de training stellen wij een programma samen waarbij aandacht is voor de inrichting, uitvoering en evaluatie van een eigen oefenaudit, -visitatie of -review.

Aanbod

Het opleidingsaanbod van de B&T academie op het vlak van audits, reviews en visitaties bestaat uit:

Ontwerpprincipes

Op basis van ons denkkader over onderwijskwaliteit maken we een helder onderscheid tussen de diverse vormen van reflectie. Meer informatie over de verschillen tussen de audit, review en visitatie vindt u hier. In onze trainingen hanteren we de volgende ontwerpprincipes:

  • We nodigen deelnemers uit om de beoogde opbrengsten van het systeem van reflectie binnen hun organisatie samen met hun bestuurder(s) te expliciteren.
  • Deelnemers werken op basis van hun leervragen in leerteams samen aan de (door)ontwikkeling van het systeem van reflectie in hun eigen organisatie en hun rol daarbinnen. 
  • Om goed te kunnen reflecteren op onderwijskwaliteit is het noodzakelijk om een goed beeld te hebben bij wat hieronder wordt verstaan. Door de inspectie, maar ook door het eigen bestuur en de aan het systeem voor reflectie deelnemende scholen. Tijdens de training besteden we dan ook aandacht aan het onderzoekskader van de inspectie, de deugdelijkheidseisen en eigen ambities voor kwaliteit. En hoe je hiernaar kunt kijken en welke rol een systeem van reflectie hierin kan vervullen. 
  • Gespreks- en observatievaardigheden zijn van groot belang voor de organisatie van een goede reflectie. Daarom besteden we hier tijdens de trainingen uitgebreid aandacht aan. 
  • Soms zetten we gastsprekers in. Zij brengen relevante perspectieven van buiten in en inspireren de deelnemers op een andere manier naar hun eigen praktijk te kijken.

Herregistratie

Wij hebben nauw contact met het Schoolleidersregister en ruime ervaring met het aanbieden van gecertificeerde opleidingen die bijdragen aan de herregistratie van schoolleiders. Onze Leergang audits, reviews en visitatie in het onderwijs is gecertificeerd in het schoolleidersregister en heeft een waarde van 50 punten.

Geïnteresseerd?

Op zoek naar een passend aanbod voor uzelf of uw organisatie? Neem dan contact met ons op.