Passend onderwijs

5 van de 25 berichten

Passende governance voor passend onderwijs

 door  Mark Wassenaar

Welke governance-elementen en –praktijken passen goed bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs? Vier experts, onder wie B&T-associee Marieke Dekkers, hebben het onderzocht.

Hoe bestuur je een samenwerkingsverband passend onderwijs?

 door  Claudia Smit

Hoe bestuur je een samenwerkingsverband passend onderwijs? Marieke Dekkers studeerde onlangs af op dit thema. Haar thesis biedt samenwerkingsverbanden waardevolle inzichten en handvatten in hun zoektocht naar een antwoord op deze cruciale vraag.

Heeft het (V)SO als sector een toekomst?

 door  Martine Fuite, Mark Ackermans

Het (V)SO staat voor grote uitdagingen. De functie van het (V)SO – ondersteuning van kwetsbare kinderen – staat hierbij niet ter discussie. Wél ter discussie staat de positie van het (V)SO als deelsector binnen het onderwijs. Het is goed om juist nu – nu er nog sprake lijkt van iets van een sector – naar de toekomst van het (V)SO te kijken.

Nieuw: AB Passend Onderwijs

 door  Martine Fuite

B&T introduceert een nieuw instrument voor kortcyclische evaluatie van kwaliteit: AB Passend Onderwijs. Alle organisaties die zich bezighouden met dienstverlening in het kader van Passend Onderwijs kunnen hier eenvoudig en snel hun voordeel mee doen.

Professionaliteit, wat is dat eigenlijk?

 door  Pieter Duits

Professionaliteit is een erg diffuus, maar niettemin veelgebruikt begrip. Iedereen lijkt te begrijpen wat we ermee bedoelen. Maar verstaan we er allemaal hetzelfde onder? En waar gaat het nu echt over, als we spreken over professionaliteit?