Passend onderwijs

10 van de 25 berichten

Reactie op De Staat van het Onderwijs 2019

De Onderwijsinspectie benoemt in haar vandaag gepubliceerde ‘Staat van het Onderwijs 2019’ een aantal belangrijke aandachtspunten. De kern: het stelsel voor het funderend onderwijs piept en kraakt, waardoor de toegevoegde waarde van de onderwijssector voor de samenleving onder druk komt te staan. Waar schort het aan en wat is eraan te doen?

Passend onderwijs en de leraar

Vijf jaar Passend onderwijs: Wat heeft dat ons gebracht? Deze complexe vraag is ons vertrekpunt voor een speurtocht door de geschiedenis van passend onderwijs. Onze bevindingen delen we in een reeks essays, waarvan dit het derde is.

Passend onderwijs: Wat mochten ouders verwachten?

Vijf jaar Passend onderwijs: Wat heeft dat ons gebracht? Deze complexe vraag is ons vertrekpunt voor een speurtocht door de geschiedenis van passend onderwijs. Onze bevindingen delen we in een reeks essays, waarvan dit het tweede is.

Passend onderwijs: Op de goede weg of terug naar de tekentafel?

Vijf jaar Passend onderwijs: Wat heeft dat ons gebracht? Deze complexe vraag is ons vertrekpunt voor een speurtocht door de geschiedenis van Passend onderwijs. Onze bevindingen en ervaringen delen we in een reeks essays, waarvan dit het eerste is.

Passend onderwijs werkt niet, of wel?

Passend onderwijs is ingevoerd met de bedoeling om sneller en beter ondersteuning te bieden aan kinderen en jongeren voor wie leren niet vanzelf gaat. Dat gaat nog niet overal goed en dat wordt breed uitgemeten in de kamer en de pers. Maar je hoort zelden iets over wat echt belangrijk is aan passend onderwijs. Terug naar de bedoeling.

Samenwerkingsverband IJssel | Berkel op weg naar een nieuw governancemodel

 door  Claudia Smit

In gesprek met Marianne Volp, onafhankelijk voorzitter van het bestuur van Samenwerkingsverband IJssel | Berkel over de cruciale vraag: is onafhankelijk toezicht hetzelfde als extern toezicht?

Steeds meer samenwerking tussen SO, SBO en regulier

 door  Luuk van Aalst

Er komen steeds meer initiatieven voor vergaande samenwerking tussen speciaal (basis)onderwijs en regulier onderwijs. Ondanks beperkingen in wet- en regelgeving, is er veel dat al wél kan. En dat biedt kansen. Voor het onderwijs in brede zin, én voor leerlingen.

Een eerlijk verhaal over passend onderwijs

Passend onderwijs: we kunnen er van alles van vinden. En we doen dat ook. Maar vaak domineert een negatieve toon. Tijd voor een eerlijker verhaal. “Je kunt het er niet mee oneens zijn.”

Interveniëren op kwaliteit in samenwerkingsverbanden

 door  Pieter Duits

Kwaliteitsbeleid bij samenwerkingsverbanden staat nog in de kinderschoenen. Het is ook geen systeem dat je implementeert, uitrolt en vervolgens op orde hebt, maar het vraagt om aandacht, dialoog en visie. Hoe kan een samenwerkingsverband dit aanpakken?

Boekrecensie Code Goed Bestuur

 door  Mark Wassenaar

De B&T-uitgave ‘Een aanzet tot een Code Goede Bestuur voor samenwerkings-verbanden passend onderwijs’ is onlangs positief gerecenseerd in het tijdschrift ‘VTOI Nieuws’.