VO

10 van de 40 berichten
door Claudia Smit

Bij het creëren van meer eigenaarschap dienen alle lagen in een school betrokken te zijn. “Als je eigenaarschap vraagt, moet je ook eigenaarschap tonen.”

Op het Beatrix College in Tilburg gaat het prima. Maar is ‘prima’ ook goed genoeg? Op verzoek van de school voerde B&T onlangs een review uit, samen met leerlingen. Dat leverde mooie inzichten op.

Zeven maanden kreeg directeur Pim van den Berg de tijd om het Meridiaan College bestaansrecht te geven. Zijn aspiraties reiken echter veel verder. B&T mag daarbij helpen. “Op 1 januari 2017 staat er een gloednieuwe, bloeiende school.”

Wat maakt een middenmanager tot een goede middenmanager? Waarop reflecteert hij? Op welke punten geven we hem feedback en waarmee complimenteren we hem? Hoe beoordelen we hem – formeel en informeel? Er is een begrijpelijke behoefte aan concrete gedragsindicatoren.

Middenmanagers: helden in het midden. Als leemlaag essentieel voor het goed functioneren van organisaties. We kunnen niet zonder. Nog niet althans. Maar over enige tijd zijn ze wel verdwenen. Wat nu? Moeten middenmanagers op zoek naar een andere baan?

door Pieter Duits

‘Dé schoolleider’ bestaat niet. Maar kunnen we generieke criteria formuleren waaraan elke schoolleider moet voldoen? Een aanzet voor een nieuwe visie op schoolleiderschap. Discussieert u mee?

In deze net verschenen notitie vindt u alle informatie om tot een gezamenlijke regionale visie en goede inrichting van het onderwijs aan nieuwkomers te komen.

Het vmbo verandert grondig om leerlingen beter voor te bereiden op de toekomst. Het Edison College in Apeldoorn grijpt de vernieuwing aan om de hele school tegen het licht te houden. “Vmbo’ers zijn gebaat bij meer samenhang in leren.”

door Claudia Smit

Zelfregulatie, gepersonaliseerd leren, differentiatie, 21ste-eeuwse vaardigheden… het onderwijs kan er niet meer omheen. Begrippen die onderwijsprofessionals richting geven voor de toekomst. Maar hoe dat alles te implementeren in de klas? Dát is een vraag waarop menig leraar een concreet antwoord schuldig moet blijven.

door Claudia Smit

“Soms is alleen amoreel handelen moreel verantwoord.” Onder die titel verzorgde Hans van Willegen een aantal presentaties over moreel leiderschap. Een thema dat leeft, meent Hans. “Dat merk je zodra je met schoolleiders over dit onderwerp in gesprek gaat: dan duiken ze er flink in.”