VO

10 van de 39 berichten

Havo-afdeling van Beatrix College langs de meetlat

Op het Beatrix College in Tilburg gaat het prima. Maar is ‘prima’ ook goed genoeg? Op verzoek van de school voerde B&T onlangs een review uit, samen met leerlingen. Dat leverde mooie inzichten op.

Meridiaan College verdiende in no time haar bestaansrecht terug

Zeven maanden kreeg directeur Pim van den Berg de tijd om het Meridiaan College bestaansrecht te geven. Zijn aspiraties reiken echter veel verder. B&T mag daarbij helpen. “Op 1 januari 2017 staat er een gloednieuwe, bloeiende school.”

Wees een held!

Wat maakt een middenmanager tot een goede middenmanager? Waarop reflecteert hij? Op welke punten geven we hem feedback en waarmee complimenteren we hem? Hoe beoordelen we hem – formeel en informeel? Er is een begrijpelijke behoefte aan concrete gedragsindicatoren.

Het middenmanagement verdwijnt

Middenmanagers: helden in het midden. Als leemlaag essentieel voor het goed functioneren van organisaties. We kunnen niet zonder. Nog niet althans. Maar over enige tijd zijn ze wel verdwenen. Wat nu? Moeten middenmanagers op zoek naar een andere baan?

Over schoolleiderschap, of de kunst van het beïnvloeden van leren

 door  Pieter Duits

‘Dé schoolleider’ bestaat niet. Maar kunnen we generieke criteria formuleren waaraan elke schoolleider moet voldoen? Een aanzet voor een nieuwe visie op schoolleiderschap. Discussieert u mee?

Een uitdaging tot krachtenbundeling

In deze net verschenen notitie vindt u alle informatie om tot een gezamenlijke regionale visie en goede inrichting van het onderwijs aan nieuwkomers te komen.

Onderwijsvernieuwing als kans

Het vmbo verandert grondig om leerlingen beter voor te bereiden op de toekomst. Het Edison College in Apeldoorn grijpt de vernieuwing aan om de hele school tegen het licht te houden. “Vmbo’ers zijn gebaat bij meer samenhang in leren.”

Ondernemend leren: aan de slag met zelfregulatie

 door  Claudia Smit

Zelfregulatie, gepersonaliseerd leren, differentiatie, 21ste-eeuwse vaardigheden… het onderwijs kan er niet meer omheen. Begrippen die onderwijsprofessionals richting geven voor de toekomst. Maar hoe dat alles te implementeren in de klas? Dát is een vraag waarop menig leraar een concreet antwoord schuldig moet blijven.

De schoolleider als moreel leider

 door  Claudia Smit

“Soms is alleen amoreel handelen moreel verantwoord.” Onder die titel verzorgde Hans van Willegen een aantal presentaties over moreel leiderschap. Een thema dat leeft, meent Hans. “Dat merk je zodra je met schoolleiders over dit onderwerp in gesprek gaat: dan duiken ze er flink in.”

‘Schoolplan op één poster’

Een schoolplan, is dat niet zo’n lijvig boekwerk dat ligt te verstoffen in een bureaula? Niet als het aan B&T ligt. ‘Schoolplan op één poster’ is een nieuw format om doelstellingen efficiënter en sneller te realiseren. VO- en PO-besturen zijn enthousiast.