VO

9 van de 39 berichten

Het maatwerkdiploma als prachtig risico

Vorige week verscheen het advies van de Onderwijsraad over de verruiming van de kaders rondom eindtoetsing in het PO en VO. De aanleiding was de roep van (met name) de VO-sector en de politiek om leerlingen meer maatwerk te kunnen bieden. De Onderwijsraad adviseert negatief. Tijd voor een nieuwe wending in het debat?

Schoolleiders aan zet

 door  Claudia Smit

B&T’er Hans van Willegen is projectleider Schoolleidersregister VO bij de VO-academie. In de juni-editie van het VO-magazine licht hij de oprichting van de nieuwe stichting SRVO toe. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het gaat lukken de stichting technisch in te richten en de organisatie op te tuigen. Maar, zo zegt hij in het […]

Van papier naar resultaat

 door  Nienke Pol

Hoe vertaal je de resultaten van kwaliteitsonderzoeken effectief naar beleid en de praktijk? Als je erin slaagt de uitkomsten van onderzoek te delen, als je daaraan acties kunt verbinden en als je daar weer draagvlak voor kunt krijgen, is onderzoek zo veel meer waard! Het Atlas College slaagde daarin.

Duurzame inzetbaarheid concreet gemaakt

 door  Hans van Willegen

Onderwijsorganisaties zijn op zoek naar een concrete aanpak om duurzame inzetbaarheid effectief te vergroten. Uiteraard willen ze ook weten wat het oplevert. Een vitaliteitstraject leidt tot meetbaar én voelbaar resultaat.

Professionaliseringsimpuls op sectorniveau

 door  Claudia Smit

Voor veel beroepen wordt de kwaliteit bewaakt doordat van overheidswege diploma-eisen zijn gesteld. Zo niet voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs. “Een beroepsstandaard is daarom gewenst.”

Raad van toezicht, zompmodel of panacee?

Onlangs veegde Jan Kuitenbrouwer in NRC (3 juli 2014) de vloer aan met de opkomst van toezichthouders. ‘Een oneindige stoet van bebrilde vijftigers trekt aan ons voorbij, van geen van allen hebben we ooit gehoord, maar zij zijn het. De zomp.’

“Ook een zwakke school kan excelleren”

 door  Claudia Smit

“Excelleren heeft niet per se iets te maken met een gemiddeld hoog resultaat voor het centraal examen. Als je wilt weten of een school excelleert, moet je veel breder kijken dan het vaste curriculum en de cijferresultaten.”

Bezoek met een opdracht

Visitatie en schoolontwikkeling: veel scholen hebben ontdekt dat dit een vruchtbare relatie is. Het levert echt wat op! Wat dan wel? Een rapportje? Zeker, dat ook, maar dan als toegift. De kracht van visitatie ligt in het proces. En juist dat past bij schoolontwikkeling.

Zinvol evalueren

 door  Tijmen Bolk

Eens in de zoveel tijd evalueert vrijwel iedere school of onderwijsorganisatie. Helaas verzandt evalueren in de praktijk nogal eens in een rituele dans. Hoe kunt u meer halen uit een evaluatie in tijden waarin opbrengstgericht werken het adagium is?