Nieuws

20 van de 318 berichten

Interimtraject krijgt coaching als vervolg

Begin vorig schooljaar werd voormalig leerkracht Ronald Roovers directeur van Het Schateiland in Utrecht. Interimmer Mariët Schilperoort van B&T hielp hem op weg. Roovers werkt nu zelfstandig en Schilperoort is zijn coach.

Kansenongelijkheid: achtergrond ouders bepaalt onderwijssucces

 door  Hans van Willegen

Sinds een klein jaar is kansenongelijkheid in het onderwijs een veelbesproken begrip. De toekomst van een kind hangt meer af van de achtergrond van de ouders dan van het onderwijs. Hoe kan deze tendens gekeerd worden?

Passend onderwijs en de leraar

Vijf jaar Passend onderwijs: Wat heeft dat ons gebracht? Deze complexe vraag is ons vertrekpunt voor een speurtocht door de geschiedenis van passend onderwijs. Onze bevindingen delen we in een reeks essays, waarvan dit het derde is.

De intern begeleider: het manusje van de zorg

 door  Loes Peterse

Vanuit een systemisch perspectief kan een ib’er in zijn of haar school diverse plekken hebben. Elke plek levert voor betrokkenen winst op, maar heeft ook een prijs. Inzicht daarin kan veel helpen bij het voeren van het gesprek over de inzet van de ib’er.

Een nieuwe ib-structuur op De Wingerd in Zwaag

 door  Claudia Smit

Petra Dekker, ib’er op De Wingerd in Zwaag, vertelt hoe de structuur van de interne begeleiding op deze basisschool de afgelopen jaren is veranderd.

Passend onderwijs: Wat mochten ouders verwachten?

Vijf jaar Passend onderwijs: Wat heeft dat ons gebracht? Deze complexe vraag is ons vertrekpunt voor een speurtocht door de geschiedenis van passend onderwijs. Onze bevindingen delen we in een reeks essays, waarvan dit het tweede is.

Internationalisering van het onderwijs

 door  Marieke Reuter, Jos van Elderen

Kinderen van expats volgen steeds vaker Nederlandstalig onderwijs. Wat betekent dit voor de internationalisering van ons onderwijs?

Veranderingen in het Participatiefonds in 2020

 door  Bas Vorstermans

Onlangs deed het Participatiefonds zijn plannen voor modernisering in 2020 uit de doeken. Wat zijn de gevolgen voor werkgevers? Advocaat Bas Vorstermans legt het uit.

Tweefasen-vwo biedt leerlingen kansen

Tweefasen-vwo is een vwo-leerroute waarin een havocurriculum is ingebouwd. Dat biedt belangrijke voordelen, voor scholen maar vooral voor leerlingen.

Onderwijskwaliteit: van bureaucratie naar bezieling

 door  Mark Wassenaar

Directeur B&T organisatieadvies Tijmen Bolk breekt een lans voor meer focus op ontwikkeling en innovatie in het onderwijs. Zónder de basiskwaliteit uit het oog te verliezen.

Interim-directeur brengt rust en continuïteit

Als een school geen directeur heeft, of de taak van de directeur wordt wel erg complex, dan kan B&T interim-management uitkomst bieden. Een interim-directeur kan rust en continuïteit brengen.

Passend onderwijs: Op de goede weg of terug naar de tekentafel?

Vijf jaar Passend onderwijs: Wat heeft dat ons gebracht? Deze complexe vraag is ons vertrekpunt voor een speurtocht door de geschiedenis van Passend onderwijs. Onze bevindingen en ervaringen delen we in een reeks essays, waarvan dit het eerste is.

De veranderende onderwijsbehoeftes van expats

 door  Marieke Reuter

Het profiel van de expat verandert en daarmee veranderen ook de behoeftes van deze groeiende groep ouders in Nederland. Dit heeft gevolgen voor het onderwijs. OCW liet onderzoek doen. Onlangs verscheen de rapportage.

In één dag alle input voor het schoolplan

Een schoolplan dat het hele team energie geeft? Het kan echt, merken scholen die deelnemen aan het B&T-traject ‘Schoolplan in 1 dag’. Twee directeuren en een leerkracht kijken terug op een geslaagde dag met waardevolle opbrengsten.

Bijzonderwijs werft 20 nieuwe leerkrachten

Hoe werf je in deze krappe tijden twintig nieuwe leerkrachten? Dat lukte het schoolbestuur Bijzonderwijs in Amsterdam Zuidoost dankzij een sterke positionering en een goed onderbouwde wervingscampagne.

Onderzoeksrespons verhogen? Zo doet u dat!

 door  Mark Wassenaar

Welk onderzoek u ook doet, u streeft altijd naar een zo hoog mogelijke respons. Dit vergroot immers de waarde van de onderzoeksresultaten. Daarom hebben we een aantal tips om de respons te verhogen op een rij gezet.

Leergang kwaliteitszorg VO: deelnemers vertellen

Het afgelopen schooljaar volgden John de Boer, beleidsadviseur bij VOvA, en Karima Hachim, medewerker kwaliteitszorg bij dezelfde organisatie, samen de Leergang kwaliteitszorg VO. Tot grote tevredenheid: “Het is echt een van de leukste leergangen die ik ooit heb gevolgd.”

Samen spannend

De wereld verandert snel en samenwerken wordt steeds belangrijker. Soms lukt dat. Soms niet. Wat is er nodig voor succesvolle samenwerking? B&T lanceert een onderzoek en zoekt ervaringsdeskundigen.

Passend onderwijs werkt niet, of wel?

Passend onderwijs is ingevoerd met de bedoeling om sneller en beter ondersteuning te bieden aan kinderen en jongeren voor wie leren niet vanzelf gaat. Dat gaat nog niet overal goed en dat wordt breed uitgemeten in de kamer en de pers. Maar je hoort zelden iets over wat echt belangrijk is aan passend onderwijs. Terug naar de bedoeling.

Inspirerende onderwijsvernieuwingen

 door  Claudia Smit

Veel scholen onderzoeken nieuwe vormen van leren. Als voorloper in onderwijsvernieuwing ervaart De Nieuwe Veste aan den lijve dat de belangstelling van andere scholen voor nieuwe vormen van onderwijs een grote vlucht neemt.

Actueel

Onze agenda

Aanmelden voor onze nieuwsbrief