Nieuws

20 van de 293 berichten

Vrijheid maakt angstig en angst maakt onvrij

 door  Claudia Smit

De roep om professionele vrijheid klinkt luid. Maar stel je een school of schoolbestuur voor waar elke professional op basis van zijn eigen bekwaamheid naar zijn eigen professionele inzicht kan handelen. Ideaal? In college 1 van de collegereeks over de psychologie van de school boden André Wierdsma en Damiaan Denys verheldering en stof voor reflectie.

Hoofdvaart College en Tender College maakten een schoolplan op 1 poster

Een schoolplan is een uitgelezen kans om de belangrijkste ambities van de school te presenteren. Het Tender College en Hoofdvaart College hingen hun schoolplanposter prominent in de school op.

De rollen van de schoolleider

Hoe wordt u een nog betere schoolleider? Hoe zorgt u ervoor dat uw professionalisering optimaal aansluit op úw persoonlijke uitdagingen en daadwerkelijk positief effect heeft op de prestaties van uw mensen – en daarmee op het leren van leerlingen?

Nieuw: Schoolplan in 1 dag

 door  Claudia Smit

Schoolplantrajecten kunnen enorme energieverslinders zijn en het resultaat draagt niet altijd optimaal bij aan schoolontwikkeling. B&T ontwikkelde ‘Schoolplan in 1 dag’. Daarmee kunnen scholen hun plan in veel minder tijd, maar met méér plezier, draagvlak en resultaat ontwikkelen.

Judith van Twist maakte de overstap naar interim-management

Is werken op interim-basis iets voor mij? Om antwoord te krijgen op die vraag nam Judith van Twist vorig jaar deel aan de bijeenkomst ‘Oriëntatie op interim’ van B&T. Ze zegde haar vaste baan op, begon haar eigen adviesbureau en werkt nu met veel plezier onder andere als interimmer voor B&T.

Een pleidooi voor binnen de box denken

 door  Pieter Duits

Er is veel aandacht voor het out of the box denken. Maar hoe zinvol is dat? In deze column maakt B&T-adviseur Pieter Duits hier korte metten mee.

Samenwerkingsverband IJssel | Berkel op weg naar een nieuw governancemodel

 door  Claudia Smit

In gesprek met Marianne Volp, onafhankelijk voorzitter van het bestuur van Samenwerkingsverband IJssel | Berkel over de cruciale vraag: is onafhankelijk toezicht hetzelfde als extern toezicht?

Hogere salarissen voor leraren basisonderwijs?

 door  Hans van Willegen

De salarissen van basisschoolleraren houden de gemoederen bezig. Men wordt het maar niet eens. Hoe komen we eruit? Het goed beschrijven en waarderen van de functie is een essentiële stap.

Qfeedback lanceert eigentijdse, gebruiksvriendelijke webapp

 door  Claudia Smit

Integraal en structureel werken aan onderwijskwaliteit is uiterst eenvoudig met de nieuwe webapp van Qfeedback, het kwaliteitsplatform van B&T.

Internationale scholen in Nederland

 door  Jos van Elderen, Marieke Reuter

Met internationaliseringsprojecten, vreemdetalenonderwijs en een breder curriculair aanbod worden leerlingen op Nederlandse scholen gestimuleerd zich te ontwikkelen tot wereldburgers. Gaat het om internationalisering, dan moeten we de echte voorlopers evenwel zoeken in het internationale onderwijs.

Verplichte professionaliteit of bezield amateurisme?

 door  Pieter Duits

Een tijd geleden publiceerden we een artikel over professionaliteit, en wat dat nu eigenlijk is. Het werd het best gelezen artikel op onze website. De hoogste tijd om het thema nog eens te onderwerpen aan een kritische beschouwing. Hoe zinvol is al dat professionaliseren nu eigenlijk?

Nieuw inspectietoezicht vraagt om ambitieuze blik

Het nieuwe onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs creëert kansen voor scholen met ambitie. Dat vraagt echter wel om een ander kwaliteitsbeleid. Op de Regioconferenties kwaliteitsmanagement liet u zich hierover bijpraten.

Een lerarenregister dat leraren écht helpt ontwikkelen?

 door  Pauline Zwaal-Arora, Hans van Willegen

Het debat over het lerarenregister wordt omgeven door het nodige chagrijn. Het accent ligt op tegenstellingen, maar interessanter is het wellicht om te zoeken naar gemeenschappelijke grond en constructieve oplossingen.

Nieuw: Factsheets Kwaliteitsbenchmark 2017

 door  Claudia Smit

Hoe beoordelen uw belangrijkste doelgroepen de kwaliteit van het onderwijs? Aan de hand van data uit tevredenheidsonderzoeken brachten we ook dit jaar hun menig over een aantal belangrijke thema’s in kaart. Wat is het landelijk gemiddelde?

Steeds meer samenwerking tussen SO, SBO en regulier

 door  Luuk van Aalst

Er komen steeds meer initiatieven voor vergaande samenwerking tussen speciaal (basis)onderwijs en regulier onderwijs. Ondanks beperkingen in wet- en regelgeving, is er veel dat al wél kan. En dat biedt kansen. Voor het onderwijs in brede zin, én voor leerlingen.

De ziel van de school onder woorden gebracht

Visies en beleidsstukken zijn prachtig, maar kun je ook uitleggen wat je nou precies doet op je school? VSO ’t Korhoen zocht ondersteuning om dat onder woorden te brengen en vond die bij B&T communicatiecollectief. Dat bracht de ziel van de school naar voren.

Fris en eigentijds perspectief op onderwijskwaliteit

 door  Claudia Smit

Deze week verschijnt bij B&T een nieuw boek, getiteld ‘De geest uit de fles, van bureaucratie naar bezieling’. Het biedt een fris en eigentijds perspectief op onderwijskwaliteit.

Vertrouwen in het onderwijs

 door  Hans van Willegen

Wat zijn de plannen van de regering voor het funderend onderwijs? Hoe hangen ze samen? Wat is hun betekenis? En dragen zij bij aan het leren van leerlingen?

Een eerlijk verhaal over passend onderwijs

Passend onderwijs: we kunnen er van alles van vinden. En we doen dat ook. Maar vaak domineert een negatieve toon. Tijd voor een eerlijker verhaal. “Je kunt het er niet mee oneens zijn.”

[Intermezzo] Met welke bril kijk jij?

We hebben het graag met elkaar over vertrouwen. Vrijwel dagelijks is het onderwerp van gesprek. Vertrouwen willen we immers allemaal wel. Maar wat krijg je dan eigenlijk? Dat lijkt afhankelijk van wie je het vraagt.

Actueel

Onze agenda

Aanmelden voor onze nieuwsbrief