Nieuws

20 van de 274 berichten

Leidinggeven aan netwerken vraagt om ‘zachte macht’

 door  Claudia Smit

Wat betekent samenwerken in netwerken voor het gevraagde leiderschap? Die vraag staat centraal in het boek Zachte macht van Luuk van Aalst, dat begin oktober verschijnt bij B&T.

Qschool (V)SO+ nu beschikbaar voor alle ZML-scholen

 door  Marlou Visser

Met het onderzoeksinstrument Qschool (V)SO+ kunnen ZML-scholen voor het eerst de tevredenheid van hun leerlingen op een valide en betrouwbare manier in kaart brengen.

Werving & selectie: 12 vacatures bij Terra succesvol vervuld

Gezocht: 12 leidinggevenden in de regio Noordoost-Nederland. Deze pittige opdracht van groen opleidingscentrum Terra leidde tot een bijzondere samenwerking, een multimediale werving, een creatief selectieproces en een resultaat naar tevredenheid.

De inrichting van colleges van bestuur

 door  Jos van Elderen

Bij de afweging wat de ideale omvang is van uw college van bestuur zijn verschillende aspecten van belang. Behalve de kosten spelen ook slagvaardigheid, betrokkenheid van staf en management en continuïteit een rol.

Zojuist verschenen: whitepaper over kwaliteitsmanagement

Het rendementsdenken in het onderwijs heeft haar hoogtijdagen gehad en er lijkt meer ruimte te komen voor andere waarden. Daarom is het nodig vanuit een ander perspectief naar kwaliteit te kijken. Ons nieuwste whitepaper biedt daarvoor de handvatten.

Peer consultancy: krachtig instrument voor ontwikkeling persoonlijk leiderschap

 door  Caroline Offerhaus

Persoonlijke leiderschapsontwikkeling met de Beroepsstandaard Schoolleiders VO als spiegel en leidraad. Dat is in het kort waar peer consultancy voor staat. “Het biedt een geweldige kans om zelf rijker te worden.”

Werken aan leiderschap op het Griftland College

 door  Claudia Smit

Bij het creëren van meer eigenaarschap dienen alle lagen in een school betrokken te zijn. “Als je eigenaarschap vraagt, moet je ook eigenaarschap tonen.”

B&T’s jonge brigade op pad met Qfeedback

 door  Claudia Smit

Mocht u het gemist hebben: Anne, Mark, Anna en Martijn vormen sinds maart B&T’s jonge brigade. Een fris nieuw concept van B&T’s jongere garde. Onbevangen, nieuwsgierig en met een open mind gaan ze de dialoog aan over Qfeedback. Bijvoorbeeld tijdens het afgelopen VO-congres.

Havo-afdeling van Beatrix College langs de meetlat

Op het Beatrix College in Tilburg gaat het prima. Maar is ‘prima’ ook goed genoeg? Op verzoek van de school voerde B&T onlangs een review uit, samen met leerlingen. Dat leverde mooie inzichten op.

Ontmoet de jonge brigade van B&T

 door  Claudia Smit

Anne, Mark, Anna en Martijn: vier jonge, enthousiaste B&T-collega’s. Onlangs bedachten ze samen een fris nieuw concept: de jonge brigade. Tijdens het AVS-congres presenteerden zij niet alleen zichzelf, maar ook het nieuwe platform Qfeedback.

De complexe juridische positie van onderwijsbestuurders

 door  Jos van Elderen

De juridische positie van professionele bestuurders in het onderwijs is complex en nog eens weinig consistent geregeld bovendien. Dat is een van de conclusies van Martijn Nolen in het proefschrift waarop hij op 17 februari promoveerde aan de VU. Een beknopte samenvatting.

Schoolleider, houd plezier in je werk!

 door  Claudia Smit

Schoolleiders moeten goed voor zichzelf zorgen. Anders lopen ze het risico uit te vallen. In gesprek met Henk Hendriks over de duurzame inzetbaarheid van schoolleiders anno 2017. Zijn devies: Heb plezier in je werk!

Tevredenheidsonderzoek bij leerlingen middenbouw PO

 door  Claudia Smit

Scholen zijn er in de eerste plaats voor hun leerlingen. Geen wonder dat we waarde hechten aan hun mening. Met de nieuwe module Kwaliteitsvragenlijst PO+ doet u vanaf nu ook eenvoudig onderzoek onder leerlingen in de middenbouw van het primair onderwijs.

Geef ZML-leerlingen een duidelijker stem

 door  Claudia Smit

Hoe kun je het beste tevredenheidsonderzoeken afnemen onder ZML-leerlingen? Het was een vraag waarop in het onderwijs heel lang geen antwoord was. Dat verandert binnenkort! Wat kunt u verwachten?

Onderwijsbestuurders en hun rol aan de top

 door  Jos van Elderen

Eenzaam maar niet alleen… De titel van memoires van koningin Wilhelmina. Als koningin had zij een grote bestuurlijke verantwoordelijkheid en die moest zij in eenzaamheid dragen. Eenzaam, terwijl zij als koningin toch zelden alleen was. Hoe vergelijkbaar is de eenzaamheid van bestuurders in onderwijsorganisaties…

Nieuw: Kwaliteitsvragenlijst (V)SO+

 door  Martine Fuite

Met het nieuwe B&T-instrument Kwaliteitsvragenlijst (V)SO+ kunt u inzicht krijgen in de tevredenheid van leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van 5 tot 9 jaar.

Interveniëren op kwaliteit in samenwerkingsverbanden

 door  Pieter Duits

Kwaliteitsbeleid bij samenwerkingsverbanden staat nog in de kinderschoenen. Het is ook geen systeem dat je implementeert, uitrolt en vervolgens op orde hebt, maar het vraagt om aandacht, dialoog en visie. Hoe kan een samenwerkingsverband dit aanpakken?

Minder zwakke scholen

 door  Claudia Smit, Gabriëlle Hoolwerf

Zwakke scholen in het voortgezet onderwijs kunnen ondersteuning krijgen vanuit het project Leren verbeteren, dat sinds augustus dit jaar wordt uitgevoerd door B&T.

Boekrecensie Code Goed Bestuur

 door  Mark Wassenaar

De B&T-uitgave ‘Een aanzet tot een Code Goede Bestuur voor samenwerkings-verbanden passend onderwijs’ is onlangs positief gerecenseerd in het tijdschrift ‘VTOI Nieuws’.

Duurzaam ontwikkelen met een andere bril

 door  Claudia Smit

Voor schoolleiders die willen weten hoe ze op een meer onderzoekende manier kunnen omgaan met veranderprocessen binnen de school, biedt de B&T academie nu de Leergang onderzoekend leiderschap. In gesprek met opleider Caroline Offerhaus.

Actueel

Onze agenda