Nieuws

20 van de 337 berichten

Tevredenheidsonderzoek onder ZML-leerlingen

 door  Martine Fuite

Hoe neem je tevredenheidsonderzoeken af onder ZML-leerlingen? Marlou Visser, masterstudent aan de Universiteit Utrecht, ontwikkelde hiervoor bij B&T, in samenwerking met Speciaal Centraal, een nieuw instrument, dat binnenkort beschikbaar is voor het onderwijs.

Is dat alles?

 door  Mark Ackermans

De OESO beoordeelde het Nederlandse onderwijs onlangs positief, maar er zijn ook de nodige uitdagingen. In de media lazen we vooral over de ongemotiveerde scholier, wanorde in de klas en een landelijke test om het schooladvies te bepalen. Voor een 162 bladzijden tellend rapport misschien wat al te kortzichtige constateringen. De vraag rijst: “Is dat alles?”

In gesprek met ‘levend leiderschap’

Leren, het verwerven van competenties, jezelf ontwikkelen, open staan voor nieuwe dingen, elke dag beter, reflectie en zelfreflectie – het zijn even zo vele varianten van een antropologische constante – een niet te ontwijken menselijke opgave. En die is niet altijd leuk.

Vooruitblikken met trendwatcher Farid Tabarki

 door  Mark Wassenaar

Hoe ziet de (verre) toekomst van het Nederlandse onderwijs eruit? Onlangs gingen we hierover met een aantal van onze relaties in gesprek onder de inspirerende leiding van trendwatcher Farid Tabarki.

Amsterdamse VSO bundelt de krachten

 door  Claudia Smit

Werken aan kwaliteit is een continu proces. Een proces waarin je samen meer bereikt dan alleen. Daarom bundelden de Amsterdamse VSO-besturen en B&T de krachten in het project ‘Met vereende kr8’.

Schoolbesturen De Basis en Primus samen verder in holding

Veel schoolbesturen fuseren om de gevolgen van krimp het hoofd te bieden. Dat was ook de insteek van Onderwijsgroep Primus en Scholennetwerk De Basis in Friesland. De uitkomst is een holding. “Deze oplossing biedt veel voordelen.”

[3] Bewezen effectiviteit en (on)betrouwbaar leiderschap

Ik ben benieuwd waartoe dit derde gesprek in de serie De vertrouwensdialoog zal leiden. Een scherp, kritisch en leerzaam uur verder is mijn opbrengst helder, ik ben tevreden. En de schooldirecteur? Die heeft nog wel even wakker gelegen…

Onderwijsvernieuwing als kans

Het vmbo verandert grondig om leerlingen beter voor te bereiden op de toekomst. Het Edison College in Apeldoorn grijpt de vernieuwing aan om de hele school tegen het licht te houden. “Vmbo’ers zijn gebaat bij meer samenhang in leren.”

Onderwijs aan nieuwkomers

 door  Martine Fuite

Aan de instroom van nieuwkomers in Nederland lijkt vooralsnog geen einde te komen. Onder hen veel – leerplichtige – kinderen. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan hen rust in belangrijke mate op de schouders van scholen en hun besturen. Alleen in gezamenlijkheid kan daar een goede invulling aan gegeven worden.

Hoe bestuur je een samenwerkingsverband passend onderwijs?

 door  Claudia Smit

Hoe bestuur je een samenwerkingsverband passend onderwijs? Marieke Dekkers studeerde onlangs af op dit thema. Haar thesis biedt samenwerkingsverbanden waardevolle inzichten en handvatten in hun zoektocht naar een antwoord op deze cruciale vraag.

[2] Vertrouwen of verzuipen

Vertrouwen heeft geen begin of eind, het kan in contact met anderen hooguit toe- of afnemen, is een conclusie van ons tweede gesprek in de serie De vertrouwensdialoog. In anderhalf uur en een waterval aan woorden, beelden en belevingen, vertelt een docent over innerlijk en geleend vertrouwen en de invloed van routines in dit geheel.

Ondernemend leren: aan de slag met zelfregulatie

 door  Claudia Smit

Zelfregulatie, gepersonaliseerd leren, differentiatie, 21ste-eeuwse vaardigheden… het onderwijs kan er niet meer omheen. Begrippen die onderwijsprofessionals richting geven voor de toekomst. Maar hoe dat alles te implementeren in de klas? Dát is een vraag waarop menig leraar een concreet antwoord schuldig moet blijven.

[1] Vertrouwen in de pubertijd: niet zomaar of voor niets…

In deze eerste aflevering van De vertrouwensdialoog deelt een bestuurder zijn ervaringen met vertrouwen. Zijn overtuiging: vertrouwen moet eigenlijk moet gaan “over verbinding leggen, verantwoording afleggen en gezien worden.”

De schoolleider als moreel leider

 door  Claudia Smit

“Soms is alleen amoreel handelen moreel verantwoord.” Onder die titel verzorgde Hans van Willegen een aantal presentaties over moreel leiderschap. Een thema dat leeft, meent Hans. “Dat merk je zodra je met schoolleiders over dit onderwerp in gesprek gaat: dan duiken ze er flink in.”

B&T introduceert de B&T academie

 door  Pauline Zwaal-Arora

Bij B&T geloven we in leren, ontwikkelen en het beste uit jezelf halen. Met de introductie van de B&T academie krijgt al ons scholings- en ontwikkelingsgerichte aanbod een duidelijk en herkenbaar gezicht.

‘Schoolplan op één poster’

Een schoolplan, is dat niet zo’n lijvig boekwerk dat ligt te verstoffen in een bureaula? Niet als het aan B&T ligt. ‘Schoolplan op één poster’ is een nieuw format om doelstellingen efficiënter en sneller te realiseren. VO- en PO-besturen zijn enthousiast.

Strengere regels voor bemensing examencommissies mbo

Minister Bussemaker wil de regels voor de bemensing van de examencommissies in het mbo aanscherpen. Bij velen deed dat de wenkbrauwen fronsen. Onderwijsadviseurs Jeanette Toeter en Theo Brouwers geven een toelichting en plaatsen kanttekeningen.

Verbeter de feedback van jonge leerlingen

 door  Martine Fuite

B&T gaat onderzoeken hoe vragenlijsten voor tevredenheidsonderzoeken geschikt kunnen worden gemaakt voor jonge leerlingen en zoekt basisscholen die willen meewerken aan een pilot.

Heeft het (V)SO als sector een toekomst?

 door  Martine Fuite, Mark Ackermans

Het (V)SO staat voor grote uitdagingen. De functie van het (V)SO – ondersteuning van kwetsbare kinderen – staat hierbij niet ter discussie. Wél ter discussie staat de positie van het (V)SO als deelsector binnen het onderwijs. Het is goed om juist nu – nu er nog sprake lijkt van iets van een sector – naar de toekomst van het (V)SO te kijken.

Nieuw: AB Passend Onderwijs

 door  Martine Fuite

B&T introduceert een nieuw instrument voor kortcyclische evaluatie van kwaliteit: AB Passend Onderwijs. Alle organisaties die zich bezighouden met dienstverlening in het kader van Passend Onderwijs kunnen hier eenvoudig en snel hun voordeel mee doen.

Actueel

Onze agenda

Aanmelden voor onze nieuwsbrief