SO

6 van de 26 berichten

In deze net verschenen notitie vindt u alle informatie om tot een gezamenlijke regionale visie en goede inrichting van het onderwijs aan nieuwkomers te komen.

door Martine Fuite

Hoe neem je tevredenheidsonderzoeken af onder ZML-leerlingen? Marlou Visser, masterstudent aan de Universiteit Utrecht, ontwikkelde hiervoor bij B&T, in samenwerking met Speciaal Centraal, een nieuw instrument, dat binnenkort beschikbaar is voor het onderwijs.

door Martine Fuite, Mark Ackermans

Het (V)SO staat voor grote uitdagingen. De functie van het (V)SO – ondersteuning van kwetsbare kinderen – staat hierbij niet ter discussie. Wél ter discussie staat de positie van het (V)SO als deelsector binnen het onderwijs. Het is goed om juist nu – nu er nog sprake lijkt van iets van een sector – naar de toekomst van het (V)SO te kijken.

door Hans van Willegen

Onderwijsorganisaties zijn op zoek naar een concrete aanpak om duurzame inzetbaarheid effectief te vergroten. Uiteraard willen ze ook weten wat het oplevert. Een vitaliteitstraject leidt tot meetbaar én voelbaar resultaat.

Sinds enkele jaren kent de sector speciaal onderwijs een door de sector zelf ontwikkelde en breed gedragen kwaliteitsnorm: de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Voldoet uw school al aan alle voorwaarden?

door Tijmen Bolk

Eens in de zoveel tijd evalueert vrijwel iedere school of onderwijsorganisatie. Helaas verzandt evalueren in de praktijk nogal eens in een rituele dans. Hoe kunt u meer halen uit een evaluatie in tijden waarin opbrengstgericht werken het adagium is?