Publicaties

8 van de 28 berichten
door Joost Janssen, Pieter Duits

Welke belangrijke stappen zijn gezet in de kwaliteitsontwikkeling van intern toezicht in het primair en voortgezet onderwijs? Waar lopen intern toezichthouders vooral tegenaan? En welke behoeften ontstaan bij verdere professionalisering van intern toezicht? De antwoorden op deze vragen vindt u in deze whitepaper van B&T.

door Pieter Duits

Het Schoolplanspel helpt scholen bij de ontwikkeling van beleid. Als zij een nieuw schoolplan maken en op andere momenten. Het spel biedt scholen inspiratie, tips, vele spelvormen, prikkelende vragen en ideeën om te blijven ontwikkelen.

door Tijmen Bolk, Claudia Smit

De geest uit de fles biedt een fris en eigentijds perspectief op onderwijskwaliteit. Een perspectief dat past bij recente ontwikkelingen in de onderwijssector; de nauwe focus op rendementsdenken vermindert en er komt meer ruimte voor andere waarden van het onderwijs.

De laatste jaren zien we een grote aanwas van samenwerkende organisaties, vaak rondom specifieke doelen. De samenwerking is weliswaar vaak vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Wat betekent dat voor het gevraagde leiderschap? Die vraag staat centraal in het boek Zachte macht van B&T-adviseur Luuk van Aalst.

door Tijmen Bolk

Het tij keert in het onderwijs. De nauwe focus op rendementsdenken vermindert en er komt meer ruimte voor de andere waarden van ons onderwijs. Deze ontwikkeling heeft grote implicaties voor kwaliteitsmanagement en noopt ons om vanuit een ander perspectief naar kwaliteit te kijken. Deze whitepaper biedt handvatten om hiermee in je eigen organisatie aan de slag te gaan.

Goed bestuur en professioneel toezicht: het is in de eerste plaats mensenwerk. Maar een Code Goed Bestuur kan daarbij houvast bieden.

door Henk Hendriks, Hans van Willegen

De gesprekkencyclus kan een betekenisvolle katalysator zijn voor professionele ontwikkeling van medewerkers en scholen. In de praktijk wordt hij echter niet altijd zo benut. Alleen als leidinggevenden medewerkers serieus nemen, krijgen begrippen als ‘nieuwsgierig zijn’, ‘in je kracht komen’, ‘aandacht voor’, ‘waarderen’, ‘meer energie’ en ‘een leven lang leren’ echt betekenis. Hoe zorg je voor een betekenisvolle gesprekkencyclus?

door Martine Fuite, Tijmen Bolk

Kwaliteitszorg staat onverminderd in de aandacht in het onderwijs en is al jarenlang een dankbaar onderwerp van tal van publicaties. Toch is het boekje Kwaliteitszorg heeft een geest!? anders dan alle andere. Waar de meeste publicaties u recepten bieden voor ‘goede kwaliteitszorg’, gaat Kwaliteitszorg heeft een geest!? niet over recepten, maar over principes.