Organisatieadvies

6 van de 36 berichten

Boek ‘De zachte kant van governance’

 door  Mark Wassenaar

Zojuist verschenen: de geheel herziene druk van het boek ‘De zachte kant van governance’. Met tien principes voor waarachtig goed bestuur in het onderwijs.

De RvT-reflector voor zelfevaluaties raden van toezicht

 door  Jos van Elderen, Joost Janssen, Hilde Plantinga

Tijdens een zelfevaluatie van de raad van toezicht moeten er veel vragen beantwoord worden. De RvT-reflector van B&T helpt daarbij.

Samenwerkingsverband VO 22.03 ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet

B&T hielp Erik Van de Waeter, directeur van het samenwerkingsverband VO 22.03 het afgelopen jaar bij het schrijven van een kwaliteitskader en een vernieuwd ondersteuningsplan. ‘We zijn meer dan voorheen in verbinding met elkaar.’

Whitepaper: Het spel van ambitie naar gedrag

 door  Marieke Reuter

Hoe zorg ik ervoor dat mensen de dingen ook gaan doen die we straks samen bepalen?’ Dit is een vraag die we in alle lagen in het onderwijs tegenkomen. In deze whitepaper leest u hoe gedrag werkt en hoe gedragsverandering tot stand komt.

Paper: Ruimte voor het niet-weten

Over het begeleiden van leerlingen was de afgelopen tijd volop aandacht. Maar hoe zit dit eigenlijk met het schoolteam? Hoe kan een leider een veilige omgeving creëren waarbinnen het team tijd en ruimte krijgt om het onderwijsproces te herijken? Wat wil het team behouden van de afgelopen periode, wat absoluut niet?

“Ook een zwakke school kan excelleren”

 door  Claudia Smit

“Excelleren heeft niet per se iets te maken met een gemiddeld hoog resultaat voor het centraal examen. Als je wilt weten of een school excelleert, moet je veel breder kijken dan het vaste curriculum en de cijferresultaten.”