Overig

10 van de 71 berichten

Internationalisering van het onderwijs

 door  Marieke Reuter, Jos van Elderen

Kinderen van expats volgen steeds vaker Nederlandstalig onderwijs. Wat betekent dit voor de internationalisering van ons onderwijs?

Veranderingen in het Participatiefonds in 2020

 door  Bas Vorstermans

Onlangs deed het Participatiefonds zijn plannen voor modernisering in 2020 uit de doeken. Wat zijn de gevolgen voor werkgevers? Advocaat Bas Vorstermans legt het uit.

Tweefasen-vwo biedt leerlingen kansen

Tweefasen-vwo is een vwo-leerroute waarin een havocurriculum is ingebouwd. Dat biedt belangrijke voordelen, voor scholen maar vooral voor leerlingen.

De veranderende onderwijsbehoeftes van expats

 door  Marieke Reuter

Het profiel van de expat verandert en daarmee veranderen ook de behoeftes van deze groeiende groep ouders in Nederland. Dit heeft gevolgen voor het onderwijs. OCW liet onderzoek doen. Onlangs verscheen de rapportage.

Bijzonderwijs werft 20 nieuwe leerkrachten

Hoe werf je in deze krappe tijden twintig nieuwe leerkrachten? Dat lukte het schoolbestuur Bijzonderwijs in Amsterdam Zuidoost dankzij een sterke positionering en een goed onderbouwde wervingscampagne.

RPO: sobere ondersteuning is vaak toereikend

 door  Claudia Smit

Vrijwel alle scholen in het voortgezet onderwijs hebben periodiek te maken met een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen, kortweg RPO. Ten minste elke vijf jaar dienen ze voor een heel nieuw RPO te zorgen en in veel gevallen is er tussentijds ook nog weleens een update nodig.

Een pleidooi voor binnen de box denken

 door  Pieter Duits

Er is veel aandacht voor het out of the box denken. Maar hoe zinvol is dat? In deze column maakt B&T-adviseur Pieter Duits hier korte metten mee.

Internationale scholen in Nederland

 door  Jos van Elderen, Marieke Reuter

Met internationaliseringsprojecten, vreemdetalenonderwijs en een breder curriculair aanbod worden leerlingen op Nederlandse scholen gestimuleerd zich te ontwikkelen tot wereldburgers. Gaat het om internationalisering, dan moeten we de echte voorlopers evenwel zoeken in het internationale onderwijs.

De ziel van de school onder woorden gebracht

Visies en beleidsstukken zijn prachtig, maar kun je ook uitleggen wat je nou precies doet op je school? VSO ’t Korhoen zocht ondersteuning om dat onder woorden te brengen en vond die bij B&T communicatiecollectief. Dat bracht de ziel van de school naar voren.

Vertrouwen in het onderwijs

 door  Hans van Willegen

Wat zijn de plannen van de regering voor het funderend onderwijs? Hoe hangen ze samen? Wat is hun betekenis? En dragen zij bij aan het leren van leerlingen?